Flyhjelp-logo-2.png

I hvilke tilfeller er jeg berettiget kompensasjon?

Dine rettigheter som flypassasjer kan være vanskelige å forstå. I utgangspunktet er du berettiget kompensasjon hvis du har vært ute for en kansellering, overbooking eller en forsinkelse på mer enn 3 timer.

Det finnes imidlertid en rekke unntak. F.eks. er flyselskapet ikke forpliktet til å utbetale kompensasjon hvis forsinkelsen skyldes en ekstraordinær omstendighet. Ekstreme værforhold, streik blant flyplasspersonalet eller terrortrusler er eksempler på ekstraordinære omstendigheter. Tekniske problemer og driftsmessige forsinkelser er på den annen side eksempler på noe som ikke fritar flyselskapet fra å måtte utbetale kompensasjon.

Create flightcase via form step 1 I hvilke tilfeller er jeg berettiget kompensasjon?