Flyhjelp-logo-2.png

Hvorfor kan saken min ta lang tid?

Den juridiske behandlingen av saken avhenger hovedsakelig av to forhold: 1. Om det er et flyselskap som motarbeider og forhaler behandlingen av klagen, og 2. hvis saken skal opp for en eller flere klagemyndigheter.

Selv hvis vi sender krav til et flyselskap som hovedsakelig ignorerer henvendelser, er vi forpliktet til å gi dem rimelig svartid på kravet.

Hvis flyselskapet avviser kravet – eller ignorerer våre henvendelser etter svarfristen, påbegynner vår juridiske avdeling en undersøkelse i databaser med bevismateriale, som vil påvise om passasjerene på den gjeldende flyreise er kompensasjonsberettiget. Det er de, hvis det alene er flyselskapets ansvar, at det inntraff uregelmessigheter på flyreisen. I denne prosess vurderes også, om saken skal innbringes for en klagemyndighet, en domstol eller om saken skal avsluttes.

En klagemyndighet og domstolene har normalt en behandlingstid på mellom 5 og 12 måneder.

Det er ikke to saker som er like og derfor kan vi ikke vite hvor lang tid det tar å få avgjørelse i din sak.

Flyhjelp har interesse i at saken din avsluttes hurtigst mulig, og vi har interesse i at du er kompensasjonsberettiget og at du får utbetalt kompensasjon. Flyhjelp får først sitt salær, når du mottar din kompensasjon. Flyhjelp har ikke interesse i å forhale saker, for derved får vi ikke utbetalt salær for arbeidet.
Flyhjelp må liksom deg, avvente avgjørelser fra organ eller myndigheter, og har ingen innflytelse på deres behandlingstider.

Vi skriver til deg så snart vi har nytt i saken.

Svartider Hvorfor kan saken min ta lang tid?