Flyhjelp-logo-2.png

Hvorfor bruke Flyhjelp?

Det kan bli en lang og krevende prosess å få utbetalt ens rettmessige kompensasjon. Vi har også sett eksempler på kompensasjonskrav som blir avvist av flyselskapet på urettmessig grunnlag. Hvis du ønsker å spare deg for dette bryet, kan du la Flyhjelps jurister ta hånd om saksbehandlingen fra start til slutt.

Create flightcase via form step 1 Hvorfor bruke Flyhjelp?