Flyhjelp-logo-2.png

Nedenfor kan du få tilsendt en link for å følge saken din

Hvis du allerede har opprettet en sak hos Flyhjelp og vil holde deg oppdatert på saken, kan du nedenfor få tilsendt en link hvor du kan følge din sak. Du kan også bruke linken for å laste opp nye dokumenter til saken eller for å korrigere dine opplysninger.

Hvor lang tid går det før jeg mottar pengene?

Hvis du er kompensasjonsberettiget – og det vet vi ikke fra sakens begynnelse at du er – kan flyselskapet utbetale pengene på få uker. Det kan også gå opp til halvannet år å få pengene utbetalt, hvis saken innbringes for en eller flere klagemyndigheter og i siste ende namsretten. De fleste av våre kunder har mottatt kompensasjon et sted mellom 2 og 6 måneder etter at klagen er avsendt. Hvis det viser seg at du ikke er kompensasjonsberettiget, idet det kommer frem at flyselskapet ikke er eneansvarlig for flyreisens avvikelse, eller hvis det ikke finns klageorganer som kan behandle saken din, så har det vært gratis å prøve saken hos Flyhjelp. Når flyselskapet har sendt pengene til Flyhjelp og de er registrert som mottatt, sender vi straks din andel av pengene til deg, på det kontonummer du har oppgitt. Hvis flyselskapet utbetaler pengene direkte til deg, er du forpliktet til straks å kontakte Flyhjelp og angi det nøyaktige beløp du har mottatt. Våre jurister vil deretter undersøke om beløpet du har mottatt er riktig. Saken avsluttes først når flyselskapet har utbetalt hele beløpet de er forpliktet til å betale, når du har fått din kompensasjonsandel og når Flyhjelp har mottatt salær for sitt arbeide.