Flyhjelp-logo-2.png

Hvor lang tid går det før jeg mottar kompensasjonen?

Hvis du er kompensasjonsberettiget – og det vet vi ikke fra sakens begynnelse at du er – kan flyselskapet utbetale pengene på få uker. Det kan også gå opp til halvannet år å få pengene utbetalt, hvis saken innbringes for en eller flere klagemyndigheter og i siste ende namsretten. De fleste av våre kunder har mottatt kompensasjon et sted mellom 2 og 6 måneder etter at klagen er avsendt. Hvis det viser seg at du ikke er kompensasjonsberettiget, idet det kommer frem at flyselskapet ikke er eneansvarlig for flyreisens avvikelse, eller hvis det ikke finns klageorganer som kan behandle saken din, så har det vært gratis å prøve saken hos Flyhjelp. Når flyselskapet har sendt pengene til Flyhjelp og de er registrert som mottatt, sender vi straks din andel av pengene til deg, på det kontonummer du har oppgitt. Hvis flyselskapet utbetaler pengene direkte til deg, er du forpliktet til straks å kontakte Flyhjelp og angi det nøyaktige beløp du har mottatt. Våre jurister vil deretter undersøke om beløpet du har mottatt er riktig. Saken avsluttes først når flyselskapet har utbetalt hele beløpet de er forpliktet til å betale, når du har fått din kompensasjonsandel og når Flyhjelp har mottatt salær for sitt arbeide.

Svartider Hvor lang tid går det før jeg mottar kompensasjonen?