Flyhjelp-logo-2.png

Hvis du vil avslutte avtalen / trekke tilbake samtykket dit

Når du har avgitt fullmakt til Flyhjelp med din underskrift, går vi straks igang med å arbeide på saken din. Hvis du ønsker å trekke fullmakten tilbake eller å anullere den, gjelder følgende:

- Hvis du skriftlig meddeler Flyhjelp at du ønsker fullmakten tilbaketrukket innen angrefristen på 14 dager, og kravet ikke er sendt til flyselskapet, kan du trekke den tilbake gratis.

- Ønsker du å trekke fullmakten tilbake innen 14 dager og Flyhjelp allerede har sendt krav til flyselskapet på dine vegne, skal du ikke betale salær, bare en enkelt timelønn på 650 NOK inkl. moms for det utførte arbeidet. Heretter meddeler Flyhjelp flyselskapet, at vi tilbakekaller kravet, og trekker oss ut av saken.

- Hvis kravet allerede er godkjent og fullført av flyselskapet og pengene overført til deg eller Flyhjelp, skal du betale salær som svarer til 30% av kompensasjonen og eventuell. ekstraomkostninger. Dette gjelder uavhengig av angrefristen ettersom avtalen er overholdt.

- Ønsker du å annullere fullmakten mere enn 14 dager etter sakens opprettelse, og flyselskapet ikke har utbetalt penger til deg eller Flyhjelp, skal du betale timelønn for utført arbeid på 650 NOK inkl. moms per time. Antall timer avhenger av hvor mye/lenge vi har arbeidet på saken.

- Ønsker du å annullere fullmakten mere enn 14 dager etter sakens opprettelse, og saken er brakt for en rettslig instans, skal du betale salær som svarer til 30% av kompensasjonen og ev. ekstraomkostninger, samt de rettslige utgifter (rettsaksavgift og flyselskapets saksomkostninger).

Annullering av fullmakten kan alene foregå skriftlig.

Man kan ikke annullere fullmakt på vegne av andre, med mindre man er verge for en person i saken.

Flyhjelps service Hvis du vil avslutte avtalen / trekke tilbake samtykket dit