Flyhjelp-logo-2.png

Hva koster det?

Flyhjelp tar et salær på 30% inkl. moms av innhentet kompensasjon og ekstrautgifter hvis saken vinnes. Hvis det ikke kan innhentes kompensasjon i din sak, har det derfor vært gratis for deg å forsøke. Flyhjelp tar ikke en høyere pris hvis saken din må innbringes til retten, og det er ingen ekstra gebyrer eller satser. Du får dermed alltid 70% av kompensasjonen hvis saken vinnes.

Create flightcase via form step 1 Hva koster det?