Flyhjelp-logo-2.png

Hva koster det å bruke Flyhjelp?

Vårt salær er 30%.
Det avregnes salær for både kompensasjonen og de øvrige ekstraomkostningene du har bedt oss om å innhente, som du har kvitteringer for og som er omfattet av forordningen.
. Salæret inkluderer også moms, så det er ingen øvrige gebyrer og tillegg.
Hvis vi ikke vinner saken din, idet den ikke kan vinnes ved myndighetene, eller idet du ikke er kompensasjonsberettiget, skal du ikke betale salær og vi har undersøkt dine rettigheter gratis for deg.

Flyhjelp betaler alle utlegg på eventuelle saksomkostninger hvis saken skal for retten.

Det er irrelevant om du tidligere selv har kontaktet flyselskapet. Når saken er overdratt til Flyhjelp og du få utbetalt kompensasjon og evt. ekstraomkostninger, skal du betale salær uansett om flyselskapet utbetaler pengene direkte til deg – eller via Flyhjelp.

Flyhjelps service Hva koster det å bruke Flyhjelp?