Trustpilot score Trustpilot score

Ofte stilte spørsmål

Generelt

Hvem er Flyhjelp?

Flyhjelp er et skandinavisk firma som spesialiserer seg meg å hjelpe flypassasjerer med å få den kompensasjon som de lovmessig har rett til i forbindelse med forsinkelser, kanselleringer og overbookinger ved flyreiser. Vi er eksperter på områdets juss og du kan få gratis rådgivning av en jurist ved å ringe til 2198 8889.

Når har jeg rett til kompensasjon?

Avgang EU selskap ikke-EU selskap
Fra EU ja ja
Uten for EU til EU ja nei
Årsak Under 1.500 km. Mellom 1.500 og 3.500 km. Over 3.500 km.
Forsinkelse + 3 timer 2.255 kr. 3.600 kr. 5.413 kr.
Overbooking 2.255 kr. 3.600 kr. 5.413 kr.
Avlyst fly 2.255 kr. 3.600 kr. 5.413 kr.
Ellers 0 kr. 0 kr. 0 kr.

Bemerk: Alle saker krever individuell vurdering, og det kan være ekstraordinære forhold som gjør at du ikke har rett til kompensasjon, eller som fører til at din kompensasjon blir nedsatt.

Hvorfor bruke Flyhjelp? Rett er vel rett?

Det kan være en lang og tungvint prosess å få utbetaling av den rettmessige kompensasjon. Vi ser også eksempler på kompensasjonskrav som blir avvist på et uholdbart grunnlag av flyselskapet. Hvis man ønsker å spare seg for dette besværet, kan man la Flyhjelps jurister vareta saksbehandlingen fra start til slutt.

Hva koster det?

Hvis du lar Flyhjelp føre en sak for deg, koster det 30% av den innhentede kompensasjon når Flyhjelp vinner saken. Hvis Flyhjelp ikke oppnår kompensasjonen, koster det derfor heller ikke deg noe. Det er uten betydning hvor stor din kompensasjon er eller hvor mye jobb det krever å hente den hjem - prisen er alltid 30% av den samlede kompensasjon og det tillegges ingen ytterligere gebyrer eller satser.

Hva betaler jeg for?

Du betaler for profesjonell, juridisk behandling av din sak. Har du eksempelvis vært utsatt for en flyforsinkelse pga. "dårlige værforhold", vil Flyhjelp undersøke de faktiske værforhold på reisedagen og på den måte sikre at du ikke får avvist ditt krav på et uriktig grunnlag. Flyhjelps jurister har mulighet for at ta din sak i retten om nødvendig, uten at det av den grund koster deg ekstra.

Er det en foreldelsesfrist for at starte kompensasjonssaker?

Man kan søke om kompensasjon i opp til 3 år etter at man har opplevd en forsinkelse eller kansellering. Foreldelsesfristen varierer fra land til land, og er du bosittende i Norge, har du derfor 3 år til at forfølge ditt krav.

Hvor lang tid går det, fra jeg starter en sak, til jeg har pengene mine?

Det avhenger av sakens forløp. I noen tilfeller vil Flyhjelp kunne hente din kompensasjon hjem i løpet av en måneds tid og i andre tilfelle tar det imellom 3 og 4 måneder. Flyselskapene har i utgangspunkt 6 uker til å akseptere vårt krav før vi går videre med saken til en rettslig instans.

Hos Flyhjelp har vi absolutt ingen interesse i å trekke sakene i langdrag, ettersom det kun betyr mer administrasjonsarbeid for oss. Du kan derfor være sikker på at du får din kompensasjon så raskt som det kan la seg gjøre.

Du er alltid velkommen til at kontakte oss pr telefon eller mail for å høre hva status er på din sak.

Jeg har allerede rettet henvendelse til flyselskapet og krevd min kompensasjon - kan jeg starte en sak hos Flyhjelp allikevel?

Hvis Flyhjelp vurderer at du er berettiget til kompensasjon, kan du gjerne starte en sak hos oss, selv om du allerede selv har rettet krav. Du kan faktisk også godt starte en sak som du har fått avvist, hvis vurderingen er at saken er blitt avvist på et feilaktig grunnlag.

Bemerk vennligst at det alltid koster 30% av den kompensasjon som oppnås, å bruke Flyhjelp - også i de tilfelle hvor du selv har sendt et krav før du startet saken hos Flyhjelp.

Jeg har ikke hørt noe nytt i flere måneder? Ligger min sak bare og samler støv?

Flyhjelp har ingen interesse i å trekke en sak i langdrag. Tvert imot, vil vi gjerne ha saken avsluttet så raskt som mulig. Der er imidlertid visse regler i forhold til svartider hos bl.a. offentlige instanser, som vi er nødt til at respektere. Det er dog lettere å komme i kontakt med oss på både telefon og mail, hvis du undrer deg over hvor langt vi er kommet med din sak.

Flyselskapet har kontaktet meg og tilbudt et lavere beløp enn jeg har krevet. Hva gjør jeg?

Når du har satt Flyhjelp på en sak, ivaretar vi all kontakt og gir deg løpende råd, men vi kan ikke forhindre flyselskapet i å forsøke å omgå oss. Hvis du blir tilbudt et gavekort og føler deg presset til å ta imot, så kontakt alltid din saksbehandler ved Flyhjelp og rådfør deg, så du ikke mottar mindre enn du har rett til.

Flyselskapet har avvist mitt krav – vil dere ta min sak?

Hos Flyhjelp har vi vunnet flere saker som flyselskapet har avvist. Vi opplever at vi kan kommunisere med en annen tyngde, og at flyselskapet ofte tar det mere seriøst når du som passasjer sender ditt krav gjennom oss.

Hvis du mener at du har en sak, selv om du er blitt avvist av flyselskapet, anbefaler vi at du utfyller vårt skjema og tilføyer en kommentar om at din sak tidligere er blitt avvist av flyselskapet.

Etterspill

Hvordan foregår betaling?

I de fleste tilfelle utbetaler flyselskapene hele kompensasjonen direkte til Flyhjelp. Beløpet fratrukket vårt salær overføres heretter til din konto. Du mottar naturligvis en faktura som spesifiserer de enkelte beløp. I andre tilfelle overfører flyselskapet hele kompensasjonen direkte til deg, og i så fald vil du motta en faktura fra Flyhjelp hvor vi oppkrever 30 % av kompensasjonen.

Jeg forstår ikke helt min faktura. Hva dekker tallene over?

Flyhjelps honorar er aldri høyere enn 30 % av den innhentede kompensasjon. Dette er gjelder uansett om saken går til retten eller ikke.

Du er alltid velkommen til å kontakte bogholderi@flyhjaelp.dk, hvis du undrer deg over en faktura. Det kan være kompliserte saker hvor flyselskapet utbetaler en del av din kompensasjon direkte til deg og en annen del direkte til oss, eller hvor det av andre grunner er vanskelig å forstå hvordan tallene henger sammen. I de tilfelle står vi alltid parat til å forklare. Det er viktig for oss at man som kunde føler sig velinformert under hele sakens forløp – også når saken er avsluttet.

Min sak ble avvist og jeg fikk ingen kompensasjon, men det mener jeg at jeg er berettiget til. Hva kan jeg gjøre?

Alle saker vurderes individuelt og det vil være tilfelle hvor det ikke er grunnlag for å kreve kompensasjon. Flyhjelp ønsker å sikre at loven blir overholdt, og det betyr også at vi ikke har noe ønske om å komme med urimelige krav til flyselskapene. Derfor kan det også være tilfelle hvor vi fravelger å ta en sak til retten, fordi vi selv vurderer at den ikke bør utløse kompensasjon. I slike tilfelle står det deg naturligvis fritt for å føre saken på egen hånd.

Kontaktinformasjon

Dronningensgade 66, 1420 København

+47 21 98 88 89

hello@flyhjelp.no

facebook.com/flyhjelp

Åpningstider

Om Flyhjelp

Vi hjelper passasjerer med å sikre økonomisk kompensasjon for forsinkelser, kanselleringer og overbookinger. Vi er eksperter på passasjerrettigheter og er ansvarlig for kommunikasjon med flyselskapene.

   
    Om oss     Stillinger     FAQ    
    Yrke     Reisebyråer     Fullmakt