Trustpilot score Trustpilot score

Ekstrautgifter i forbindelse med forsinkelse eller Kansellering

Hvis uhellet er ute og din flyavgang er forsinket eller kansellert har du - utover din egentlige kompensasjon - muligvis krav på å få dekket utgifter til mat, drikke, transport og hotellopphold.

Det kan dog være vanskelig at gjennomskue hva man har ret til å få dekket, så det har vi prøvd å sammenfatte for deg her.

Det skal understrekes at det ikke finnes noen endegyldig oversikt, og nedenstående skal derfor ses som retningslinjer og ikke som en egentlig fasit.

Hva har jeg rett til under forsinkelsen?

Som utgangspunkt har du først rett til kompensasjon for en flyforsinkelse når avgangen er 3 timer eller mer forsinket, men faktisk har du rettigheter, som du bør kjenne til, så snart dit fly er forsinket 2 timer. Efter to timers forsinkelse har du ret til muligheten for at kunne sende e-mails og du skal kunne foreta 2 telefonoppkall fra en linje som flyselskapet stiller til rådighet.

Flyselskapet er også forpliktet til å sørge for forpleining, hvis forsinkelsen er merkbart lengre. Faktisk kan du allerede etter 2 timer ha krav på forpleining, hvis du flyr en kortere distanse, og etter 3 timer, såfremt du skal på en lengre flytur. Dette kalles flyselskapets forsørgelsesplikt.

Forpleining ved flyforsinkelser og kanselleringer

Forordningen tilskriver at du kan gjøre krav på forpleining ved:

  • Flyreiser på maks 1.500 km - 2 timers forsinkelse
  • Flyreiser på mellom 1.500 km og 3.500 km innen for EU - 3 timers forsinkelse
  • Flyreiser på mere end 3.500 km uten for EU - 4 timers forsinkelse

Det, du kan forvente at få dekket er måltider innen for et rimelig prisleie. I en dansk flyplass vil det som regel være imellom 75 - 125 DKK pr. person. Du kan ikke få dekket alkohol, sigaretter og matvarer som er dyrere. For at vi kan få dine utgifter refundert hos flyselskapet skal du huske å spare på alle kvitteringer.

Overnatting ved flyforsinkelser

Hvis forsinkelsen er av en sådan karakter, at du får behov for overnatting, kan du kreve at flyselskapet betaler for hotellovernatting og evt. transport til og fra hotellet. Her er det igjen viktig at du velger et hotell i en fornuftig prisklasse, da du ellers kan risikere, at flyselskapet nekter å refundere dine utgifter eller kun vil påta seg å refundere en del av dine omkostninger.

Som utgangspunkt er der ikke noen faste retningslinjer for når en forsinkelse eller kansellering kan berettige til en hotellovernatting. Typisk vil du i en situasjon, hvor ditt fly ikke er dukket opp sent på kvelden, og det vel å merke ikke er et planlagt boardingtidspunkt enda, ha mulighet for at innlosjere deg på et hotell i den umiddelbare nærhet av flyplassen natten over.

Ved en kansellering eller forsinkelse vil du ofte have mulighet for at konsultere flyselskapets personale som er tilstede på flyplassen eller via deres kundeservice. Vi anbefaler alltid at du forsøker å oppnå kontakt med en representant for flyselskapet, før du innlosjerer deg på et hotell. Den ansatte hos flyselskapet vil kunne orientere deg om når ditt fly forventes å ankomme, og kan gi die veiledning i forhold til hvilket hotell, du bør velge.

Avbrytelse av reisen ved forsinkelser

Hvis forsinkelsen eller avlysningen er av en lengre varighet enn 5 timer, kan du alternativt velge å avbryte reisen og få refundert billettprisen. I så fald har du dog ikke lengre krav på omlegning av reisen.

Selvom du velger å avbryte reisen og får refundert dine utgifter til billetten, så mister du ikke din kompensasjonsrett av denne grunn. Såfremt din forsinkelse eller kanselleringen er berettiget til kompensasjon, har du stadig mulighet for at gjøre ditt krav gjeldende hos flyselskapet. Ved å inntaste detaljer om forsinkelsen, kan du i vår beregner få en indikasjon på, hvor stort et beløp du er berettiget til.

Ovenstående rettigheter er en del av EU-forordning 2004/61 omhandlende flypassasjerers rettigheter. Forordningen er gjeldende når du flyr fra Europa, eller til Europa med et EU-flyselskap.

Hvis du har spørsmål er du velkommen til at kontakte Flyhjelp på +47 21 98 88 89 eller hello@flyhjelp.no

Beregn din kompensasjon!

Ta testen og finn ut hvor stor erstatning du har krav på. Om du har krav på erstatning, kan vi kreve inn pengene for deg - raskt, enkelt og profesjonelt.

Klikk på knappen og svar på spørsmålene. Det tar kun 3 minutter.

Fortsett

Følg oss på Facebook

Kontaktinformasjon

Dronningensgade 66, 1420 København

+47 21 98 88 89

hello@flyhjelp.no

facebook.com/flyhjelp

Åpningstider

Om Flyhjelp

Vi hjelper passasjerer med å sikre økonomisk kompensasjon for forsinkelser, kanselleringer og overbookinger. Vi er eksperter på passasjerrettigheter og er ansvarlig for kommunikasjon med flyselskapene.

   
    Om oss     Stillinger     FAQ    
    Yrke     Reisebyråer     Fullmakt