Trustpilot score Trustpilot score

Vi henter dine penger hjem


Få opp til 5500 kr i kompensasjon pr. passasjer hvis ditt fly har vært forsinket, overbooket eller kansellert innenfor de siste 3 år.

1

BEREGN DIN KOMPENSASJON

Trykk på knappen “beregn kompensasjon” og se om du har rett til kompensasjon.

2

START DIN SAK

Len deg tilbake mens vi tar den juridiske kampen mot flyselskapene og henter dine penger hjem.

3

FÅ DIN KOMPENSASJON

Vi utbetaler kompensasjonen direkte til din konto. Vårt honorar er 30% inkl. moms, når saken er vunnet.

Har du bruk for hjelp?

Så start din sak og gjør det enkelt eller kontakt oss

Dine passasjer-rettigheter omtalt i

Hvorfor bruke Flyhjelp?

Ingen utgifter

Vårt salær for den juridiske saksbehandling er 30% av kompensasjonens størrelse. Hvis kompensasjon uteblir har vår ytelse vært gratis.

Høy utbetaling

Vi vinner 92% av alle oppstartete saker. Det skyldes at vi er eksperter på det juridiske området relatert til passasjerrettigheter og er klare til å ta din sak hele veien til retten.

Full erstatning

Vi gir deg hver eneste krone som du har krav på. Vi kan også refundere dine utgifter til hotell, transport samt mat og drikke hvis kvitteringer er beholdt.

God kundeservice

Våre kunder mener at vi har den beste kundeservice fordi vi tar oss tid til hver enkelt kunde og svarer på mail, chat og telefon. For oss er hver kunde unik.

Dine rettigheter

Flyhjælp logo

Regelverket for dine rettigheter som flypassasjer kan være vanskelig å overskue. EU-forordning 261/2004 og domstolenes praksis kan til tider virke selvmotsigende. Vi vil her kort gjennomgå dine rettigheter så du kan få et innblikk i hva det er vi kjemper for.

EU-forordningen fastslår at du har krav på økonomisk kompensasjon hvis ditt fly er kansellert eller overbooket. I tillegg fastslår EU-domstolen (CJEU) at passasjerer, hvis fly er mere enn 3 timer forsinket ved ankomst, også er berettiget til økonomisk kompensasjon.

I praksis er det ofte slik at flyselskapene unnlater å informere passasjerene om deres rettigheter selv om regelverket pålegger dem dette. Passasjerene blir i mange tilfeller avspist med matkuponger eller små kontantbeløp selv om man har krav på langt mer.

Hvis du har opplevd en flyforsinkelse, kansellering eller overbooking kan du ha krav på økonomisk kompensasjon. Kompensasjonens størrelse avhenger av flydistansen. Særlige omstendigheter kan ha innflytelse på kompensasjonens størrelse eller føre til at man likevel ikke er berettiget til kompensasjon. Du kan undersøke om du er berettiget til kompensasjon ved å trykke på knappen ”Beregn kompensasjon”.

Hvis flyselskapet overbooker eller avlyser flyet og tilbyr passasjeren å reise med et alternativt fly til destinasjonen skal man være oppmerksom på at kompensasjonen halveres hvis flyet ankommer:

  • Innenfor to timer til destinasjonen på reiser under 1500 km.
  • Innenfor tre timer på reiser innenfor EU på reiser mellom 1500 km og 3500 km.
  • Innenfor fire timer for reiser over 3500 km.

EU-forordningen finner anvendelse når reisen har avgang fra en flyplass i EU/EØS. Du er også omfattet av forordningen hvis du flyr uten for EU til EU/EØS med et EU/EØS-flyselskap. Se Flyhjelps Skjema © nedenfor.

Avgang EU selskap ikke-EU selskap
Fra EU ja ja
Uten for EU til EU ja nei
Årsak Under 1.500 km. Mellom 1.500 og 3.500 km. Over 3.500 km.
Forsinkelse + 3 timer 2.255 kr. 3.600 kr. 5.413 kr.
Overbooking 2.255 kr. 3.600 kr. 5.413 kr.
Avlyst fly 2.255 kr. 3.600 kr. 5.413 kr.
Ellers 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Trustpilot logo

Om Flyhjelp

Vi hjelper flypassasjerer med å hente økonomisk kompensasjon for flyforsinkelser, kanselleringer og overbookinger. Vi er eksperter på det juridiske området relatert til passasjerrettigheter og tar oss av kommunikasjonen med flyselskapene som ofte er tilbakeholdne med å utbetale kompensasjon.

Siden EU-forordning 261/2004 om flypassasjerrettigheter ble vedtatt har det vært langvarige juridiske kamper mellom flyselskaper og flypassasjerer. De seneste år har flere rettsavgjørelser ved nasjonale og europeiske rettsinstanser utvidet passasjerenes rettigheter. Det betyr at man i dag kan ha krav på opp mot 5500 kr i kompensasjon hvis en flyavgang har blitt kansellert, overbooket eller forsinket med mer enn 3 timer ved ankomst. Ved å trykke på knappen ”Start ditt krav” kan du se størrelsen på kompensasjonen som vi kan hjelpe deg med å oppnå.

Kontaktinformasjon

Dronningensgade 66, 1420 København

+47 21 98 88 89

hello@flyhjelp.no

facebook.com/flyhjelp

Åpningstider

Om Flyhjelp

Vi hjelper passasjerer med å sikre økonomisk kompensasjon for forsinkelser, kanselleringer og overbookinger. Vi er eksperter på passasjerrettigheter og er ansvarlig for kommunikasjon med flyselskapene.

   
    Om oss     Stillinger     FAQ    
    Yrke     Reisebyråer     Fullmakt